Είμαι εργαζόμενος ή μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δεν ανήκω στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ως εργαζόμενος ή εκπαιδευτικός